OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW

OFERTA

OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW 4, 5, 6 LAT

Zajęcia dla dzieci 4,5 i 6 letnich

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat na zajęcia przygotowujące do szkoły prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 90 minut .

W ramach każdego spotkania odbywają się dwa bloki tematyczne oddzielone przerwą (trwającą w zależności od potrzeby uczniów) od kilku do kilkunastu minut.

Ogólnorozwojowy:

z wykorzystaniem nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną (sylabowa) prof. Jagody Cieszyńskiej oraz metod nauczania matematyki wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej

z elementami pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej i metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metod stymulcji lewopółkulowych i relaksacyjnych.

Gry i zabawy matematyczne:

Drugi blok to gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, dostrzeganie prawidłowości, uzasadnianie i wyciąganie wniosków, usprawniające myślenie twórcze i wyobraźnię przestrzenną.

Metody i formy pracy z dziećmi uwzględniają ich indywidualne tempo oraz preferowany styl aktywności psychoruchowej.

Korzyści dla dziecka płynące z uczestnictwa w zajęciach:

– ćwiczenia motoryki dużej,

– doskonalenie rozwoju mowy, kształtowania kompetencji językowych, umiejętności wypowiadania się na forum grupy,

– zwiększanie zasobu słownictwa co ułatwi mu naukę czytania ze zrozumieniem

– usprawnienie manualne,

– przekonanie dziecka, że pisanie, czytanie i liczenie to wspaniała zabawa

– pobudzanie rozwoju wyobraźni i kreatywności

– kształtowanie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz poznawczego

35 spotkań
1 x w tygodniu 90 min (w tym przerwy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów)

Po szczegóły zapraszamy do grafiku zajęć