Kursy przygotowujące do sprawdzianu

OFERTA

KURSY PRZYGOTOWUJĄCY DO SPRAWDZIANU PO 8 KLASIE I 3 KLASIE GIMNAZJUM ORAZ KURS DLA 7 KLASY

Reforma edukacji przywróciła klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej.

Zespół Szkoły Matematyki Mobius wyszedł na spotkanie tym zmianom i przygotował ofertę dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasistów oraz dla uczniów 7 klas.

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Kurs przygotowawczy do egzaminu to intensywne zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę, poszerzyć i utrwalić, po to by dobrze zdać egzamin. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – 4-8 osobowych, dzięki czemu nauczyciel ma bezpośredni kontakt z każdym uczniem

 Główne założenia kursu:

–  utrwalenie materiału szkolnego

– oswojenie z nową formą testów

– rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu

– rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

Każde zajęcia zaczynają się powtórzeniem materiału i co tydzień uczniowie będą rozwijać umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych!

Klasa 7 :

35 spotkań
1 x w tygodniu 90 min
Pierwsze zajęcia odbywają się w na początku września i trwają do połowy czerwca

Po szczegóły zapraszamy do grafiku zajęć oraz cennika.

 

Plan działania dla 7 klasy 

 1. LICZBY I DZIAŁANIA
 2. PROCENTY
 3. FIGURY GEOMETRYCZNE
 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 5. RÓWNANIA
 6. POTĘGI
 7. GRANIASTOSŁUPY

Klasa 8:

30 spotkań
1 x w tygodniu 90 min
Pierwsze zajęcia odbywają się w na początku września i trwają do końca kwietnia.

Po szczegóły zapraszamy do grafiku zajęć oraz cennika.

 

Plan działania dla 8 klasy

 1. LICZBY I DZIAŁANIA
 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
 3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
 4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI
 5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY
 6. SYMETRIE
 7. KOŁA I OKRĘGI
 8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 Klasa 3 gimnazjum

30 spotkań
1 x w tygodniu 90 min
Pierwsze zajęcia odbywają się na początku września i trwają do końca kwietnia

Po szczegóły zapraszamy do grafiku zajęć oraz cennika.

Kurs gimnazjalny jest skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum zdających egzamin w 2019 roku.
To zajęcia kładące nacisk na zastosowanie teorii w praktyce. Naszym celem jest zarówno powtórzenie i utrwalenie materiału wymaganego na teście gimnazjalnym, jak i nauka technik rozwiązywania różnego typu zadań egzaminacyjnych: zadań zamkniętych (testy wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią), zadań wielokrotnego wyboru, zadań z luką, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz) oraz zadań otwartych.

System powtórek po każdych zajęciach oraz testów kontrolnych po każdym przerobionym dziale sprawia, że matematyka staje się naprawdę prosta!

Gwarantujemy:

– wysoki poziom nauczania

– próbne egzaminy gimnazjalne

– testy kontrolne

– prace domowe

– praca na arkuszach dostosowanych do aktualnych wymagań gimnazjalnych

– bezpłatne materiały dydaktyczne

– zajęcia w małych grupach kameralnych (4-8 osobowe)

– stałe terminy zajęć dostosowane do potrzeb wszystkich kursantów

Plan działania dla 3 klasy gimnazjum

 1. POWTÓRKA 1 I 2 KLASY GIMNAZJUM
 2. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 3. FUNKCJE
 4. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
 5. FIGURY PODOBNE
 6. BRYŁY
 7. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH